GRANT KOMISJI EUROPEJSKIEJ
„Dopuszczenie do głosu marginalizowanych grup społecznych na Ukrainie”

 1. Główny cel Projektu:
  Promocja społecznego dialogu mająca na celu włączenie społeczne i demokratyzacje społeczeństwa ukraińskiego

 2. Cele szczegółowe:
  • Uświadomić opinii publicznej potrzebę społecznego włączenia marginalizowanych grup społecznych poprzez dostęp do regionalnych mediów
  • Osiągnąć poziom włączenia marginalizowanych grup społecznych poprzez konsolidację organizacji pozarządowych
  • Umożliwić organizacjom pozarządowym skuteczną walkę o prawa marginalizowanych grup społecznych oraz o wolność mediów

 3. Grupa docelowa:
  • Marginalizowane grupy społeczne z 14stu regionów Ukrainy, w których Partner Projektu (Stowarzyszenie „Harmonia”) prowadzi swoją działalność statutową
  • Liderzy ukraińskich organizacji pozarządowych, przedstawiciele organizacji działających na rzecz kobiet i młodzieży oraz niezależni dziennikarze
  • Przedstawiciele samorządu terytorialnego
  • Nauczyciele i liderzy młodzieży

 4. Wysokość Grantu: 79.545,60 Euro

 5. Czas trwania Projektu: kwiecień 2007 r. – sierpień 2008 r. (16 miesięcy)

Organizatorzy:
   


W ramach Projektu, w dniach 09 - 11 listopada 2007 r. w Kijowie została zorganizowana międzynarodowa konferencja. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Glennys Howarth z Bath University w Wielkiej Brytanii, Tetyana Il'inych - przedstawiciel Gabinetu Premiera Ukrainy, a także przedstawiciele Organizatorów.
Podczas konferencji poruszane były zagadnienia dotyczące projektu: „Dopuszczenie do głosu marginalizowanych grup społecznych na Ukrainie”.

Poniżej kilka zdjęć z Konferencji:


Narodowy Konkurs Ekologiczny 'Przyjazni Środowisku'
Rzetelny Partner Samorządu
Firma Świadoma Środowiska