Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od stycznia 2011 roku Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt szkoleniowy "Firma Świadoma Środowiska", który jest skierowany do firm z terenu województwa Małopolskiego.

Szkolenia są BEZPŁATNE.


Więcej szczegółów i zapisy na szkolenia na stronie projektu:

www.srodowisko.szkolenia-malopolska.pl

Szkolenie będzie podzielone na cztery moduły tematyczne:

I moduł - Ekologiczny PR
 • kreowanie wizerunku firmy pro-środowiskowej
 • zasady marketingu ekologicznego
 • korzyści z działalności ekologicznej przedsiębiorstwa
 • jak sprzedać produkt/usługę ekologiczną

II moduł - Technologie produkcji przyjazne środowisku
 • dostosowanie firmy do standardów unijnych w zakresie ochrony środowiska
 • zmniejszanie zapotrzebowania produkcji na energię
 • efektywna gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie
 • nowoczesne metody gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach

III moduł - Pozyskiwanie źródeł finansowania na inwestycje przyjazne środowisku
 • dofinansowanie przedsięwzięć dostosowujących do norm UE
 • finansowanie inwestycji środowiskowych przez NFOŚ, WFOŚ

IV moduł - Być liderem firmy przyjaznej środowisku
 • jak wykorzystać potencjał firmy pod kątem korzyści środowiskowych
 • motywowanie pracowników w kierunku zmiany nawyków
 • rodzaje działań podejmowanych w celu wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001)

Więcej szczegółów i zapisy na szkolenia na stronie projektu:

www.srodowisko.szkolenia-malopolska.plNarodowy Konkurs Ekologiczny 'Przyjazni Środowisku'
Rzetelny Partner Samorządu
Firma Świadoma Środowiska