14 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się bezpłatna konferencja “Gospodarka odpadami komunalnymi - wyzwania dla samorządów”. Jednym z głównych powodów dla których została ona zorganizowana była obawa samorządów przed problemami związanymi z uchwaloną w lipcu nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w następstwie której stają się właścicielami odpadów.


Organizatorem Konferencji było Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W wywiadzie dla Polskiego Radia Krzysztof Masiuk, prezes Centrum powiedział, że nowelizacja, która wejdzie w życie z początkiem 2012 roku, rodzi zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dotychczas samorządy przy zagospodarowywaniu odpadów korzystały zazwyczaj z usług przedsiębiorstw komunalnych. Teraz będą musiały ogłaszać przetargi dla firm zajmujących się wywożeniem śmieci.

Jednym z prelegentów obecnych na Konferencji był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Bernard Błaszczyk, który wygłosił ciekawy i pouczający wykład, a także odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników.

O tym, że samorządowcy obawiają się ustawy, co wynika po części z braku informacji, świadczy zainteresowanie konferencją zorganizowaną w Sejmie. Przybyło na nią ponad 300 przedstawicieli gmin i przedsiębiorstw, tylu ilu mogła pomieścić Sala Kolumnowa parlamentu. Chętnych, którzy zgłosili swój akces do uczestniczenia w spotkaniu było o 200 więcej.

Krzysztof Masiuk podkreśla, że zgodnie z unijnymi ustaleniami, już w końcu ubiegłego roku Polska powinna sortować 20% odpadów . Nie udało się tego osiągnąć i mamy teraz kilkuletni okres abolicji w tej dziedzinie. O wypełnieniu tych zobowiązań zadecyduje sytuacja w gminach. Jego zdaniem aż 80% gmin nie jest przygotowanych do wprowadzenia w życie nowego systemu.

Informujemy, iż w związku z dużym zainteresowaniem tematyką, wkrótce zostanie zorganizowana podobna konferencja, m.in. dla tych, którzy z braku wolnych miejsc nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Szczegółowy program oraz informacje o Konferencji znajdują się na stronie: www.europa.org.pl/odpady
Narodowy Konkurs Ekologiczny 'Przyjazni Środowisku'
Rzetelny Partner Samorządu
Firma Świadoma Środowiska