24 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres „STOP niskiej emisji!”, zorganizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Przyjazne Miasta na Start – Stop zmianom klimatu”. Podczas Kongresu zostały także wręczone nagrody dla laureatów Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w kategorii: „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom” oraz „Promotor Ekologii”.

Kongres zgromadził ponad 250 osób, głównie samorządowców, przedstawicieli rządowych, posłów RP, a także reprezentantów przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych.

Główną tematyką Kongresu były działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w miastach, efektywnie wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzące do ograniczenia emisji CO2 oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz benzopirenu, polityka zdrowotna i ochrona zdrowia w warunkach zmian klimatu, a także promowanie wizji miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku.

Podczas Kongresu swoje prelekcje wygłosili: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Izby Ekologii, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Polskiego Alarmu Smogowego, Światowej Organizacji Zdrowia, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska.

               Narodowy Konkurs Ekologiczny 'Przyjazni Środowisku'
Rzetelny Partner Samorządu
Firma Świadoma Środowiska