Spotkanie wyjazdowe Klubu Liderów Samorządowych "Poznańska"

W dniach 5-6 marca 2014 r. w "Villi Otwock", przy ulicy Wspaniałej 47 w Otwocku odbyło się wyjadowe spotkanie Klubu Liderów Samorządowych "Poznańska" zorganizowane przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Podczas spotkania poruszone zostało wiele interesujących spraw z punktu widzenia gospodarki finansowej i budżetów JST, a które zostały z sukcesem wdrożone w niektórych samorządach. Został także przedstawiony ostateczny kształt programu "Prosument" NFOŚiGW w części szczególnie interesującej dla JST.

Natomiast obecność członków rządu i NFOŚiGW pozwoliła na wymianę uwag w ważnych dla samorządu sprawach. Podczas spotkania omówione zostały również kwestie organizacyjne funkcjonowania Klubu Liderów Samorządowych "Poznańska".


Narodowy Konkurs Ekologiczny 'Przyjazni Środowisku'
Rzetelny Partner Samorządu
Firma Świadoma Środowiska