Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Europejskim Centrum Ochrony Środowiska serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu "ekoKWALIFIKACJE - w drodze po nowe technologie". Projekt relizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dotyczą systemów solarnych i fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperacji i klimatyzacji oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 i skierowane są do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa podkarpackiego, które nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla 8.1.1 lub 8.1.2 POKL w 2007-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Szkolenia są BEZPŁATNE.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoNarodowy Konkurs Ekologiczny 'Przyjazni Środowisku'
Rzetelny Partner Samorządu
Firma Świadoma Środowiska