Ruszyła XV Edycja Konkursu – nowa formuła
Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy oraz przedsiębiorstwa do wzięcia udziału pierwszej odsłonie XV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Rozpoczął się nabór zgłoszeń w dwóch nowych podkategoriach: Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom – adresowana do samorządów terytorialnych (gminy miejskie i miejsko-wiejskie) oraz Promotor Ekologii - adresowana do podmiotów gospodarczych więcej o podkategorii. Podkategorie ściśle związane są z działaniami na rzecz gospodarki niskoemisyjnej na terenach zurbanizowanych.

Relacja z Gali Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji
11 grudnia 2013 r. w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Podczas Gali wręczone zostały statuetki i certyfikaty dla nagrodzonych w kończącej się edycji.

Relacja z sejmowej debaty o solarach
W dniu 29 października br. w sali konferencyjnej Nowego Domu Poselskiego odbyła się Debata na temat "Optymalnego modelu finansowania ze środków publicznych programu solarnego w Polsce z korzyścią dla beneficjentów, producentów i środowiska".

O fotowoltaice w Sejmie
I Debata Parlamentarnego Zespołu ds. Spraw Zrównoważonego Rozwoju – Ekologia, Energetyka, Turystyka, Gospodarka odbyła się w dniu 18 września br. w Sejmie w sali konferencyjnej Nowego Domu Poselskiego. Organizatorem był Parlamentarny Zespół Zrównoważonego Rozwoju - Ekologia, Energetyka, Turystyka, Gospodarka, we współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Samorządowych.

Przyjaźni Środowisku wybrani po raz 14-sty!
Decyzją Jury Konkursu zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.
Lista Laureatów, Wyróżnionych oraz Przedłużających znak w XIV Edycji Konkursu dostępne na stronie: www.przyjazni-srodowisku.pl

Spotkanie samorządowców poświęcone inwestycjom komunalnym oraz możliwości ich dofinansowania ze źródeł Mechanizmu Norweskiego
W dniu 21 czerwca 2013 r. w siedzibie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Europejskiej Akademii Samorządu Terytorialnego. Na spotkanie z p. Barbarą Koszułap - zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przybyli przedstawiciele samorządów z województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Nominaci XIV Edycji wybrani!
Z wszystkich nadesłanych wniosków Jury Konkursu na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. wybrało Nominatów XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Pełna lista podmiotów, które przechodzą do II etapu Konkursu dostępna na stronie: www.przyjazni-srodowisku.pl

Spotkanie samorządowców z Zastępcą Prezesa NFOŚiGW
18 lutego 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych odbyło się spotkanie samorządowców z województwa małopolskiego oraz podkarpackiego z Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW Krystianem Szczepańskim

Kalendarz promujący "Nieodkryte piękno Przedgórza"
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przygotowało i wydało kalendarze na rok 2013 pt. "Nieodkryte piękno Przedgórza", promujące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), w tym oferty turystycznej regionu Przedgórza, a tym samym podniesienie jej atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i inwestycyjnej oraz aktywności obszarów wiejskich.

Wystartowała III Edycja Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Od Eko-Samorządu do eko-społeczeństwa"
Celem tej edycji jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację w zakresie prawidłowego postępowania z elektrycznymi i elektronicznymi odpadami.

Rusza XIV Edycja "Przyjaznych Środowisku"
Biuro Organizacyjne Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” informuje, iż można już nadsyłać wnioski do XIV Edycji Konkursu. Więcej informacji o Konkursie i nowej edycji znajdą Państwo na stronie: www.przyjazni-srodowisku.pl

Cykl Bezpłatnych Konferencji "Gospodarka odpadami komunalnymi - wyzwania dla samorządów"!
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, będąc współorganizatorem zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych konferencj: “Gospodarka odpadami komunalnymi - wyzwania dla samorządów”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.europa.org.pl/odpady

"Przyjaźni Środowisku" wyłonieni!
Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną statuetki i certyfikaty odbędzie się 10 lutego w hotelu Sofitel Victoria Warszawie.

Obawy samorządowców przed ustawą śmieciową - relacja z Konferencji w Sejmie RP.
14 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się bezpłatna konferencja “Gospodarka odpadami komunalnymi - wyzwania dla samorządów”. Jednym z głównych powodów dla których została ona zorganizowana była obawa samorządów przed problemów związanymi z uchwaloną w lipcu nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w następstwie której stają się właścicielami odpadów.

Inauguracja XIII Edycji "Przyjaznych Środowisku" w Pałacu Prezydenckim
Już po raz trzynasty rusza Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku”, nad którym honorowy patronat sprawuje Prezydent RP.
Uroczysta inauguracja XIII Edycji odbyła się 15 lipca w Pałacu Prezydenckim. Podczas Gali wręczone zostały certyfikaty Laureatom poprzedniej, XII edycji. Ponadto członkowie Narodowej Rady Ekologicznej odebrali Akty powołania do prac II kadencji NRE, która działa pod przewodnictwem żony prezydenta – Anny Komorowskiej. Szczegóły na stronie Konkursu: www.przyjazni-srodowisku.pl

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Firma Świadoma Środowiska"
Od stycznia 2011 roku Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt szkoleniowy "Firma Świadoma Środowiska", który jest skierowany do firm z terenu województwa Małopolskiego.
Szkolenia są BEZPŁATNE. Szczegółowe informacje...

Laureaci eko-konkursów wyłonieni!
1 kwietnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Jury, na którym wyłonieni zostali laureaci konkursów: Eko-Ciuch i Eko-Wynalazek, organizowanych przez Centrum Wspierania Inicjayw Pozarządowych, w ramach II Edycji Akcji "Od eko-samorządu do eko-społeczeństwa". Szczegóły na stronie projektu:

Poznaliśmy "Przyjaźnych Środowisku"!
Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną statuetki i certyfikaty odbędzie się 4 lutego w hotelu Sofitel Victoria Warszawie.

Nominaci XII Edycji NKE "Przyjaźni Środowisku" wyłonieni. Relacja z Gali Nominatów.
Narodowa Rada Ekologiczna, na posiedzeniu w dniu 25 listopada, wyłoniła Nominatów XII Edycji NKE "Przyjaźni Środowisku" w Kategorii „Promotor Ekologii”. 9 grudnia w Senacie RP odbyła się uroczysta Gala Nominatów, podczas której wręczone zostały Akty Nominacji. Lista Nominatów oraz relacja z Gali na stronie www.przyjazni-srodowisku.pl

„Zasady zrównoważonego rozwoju w świetle edukacji ekologicznej w szkołach” - relacja z konferencji
W związku z trwająca dekadą edukacji ONZ na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014) Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, zorganizowało 8 grudnia w Warszawie konferencję dla nauczycieli pt.: „Zasady zrównoważonego rozwoju w świetle edukacji ekologicznej w szkołach”. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa” Relacja z konferencji i zdjęcia dostępne na portalu: www.eko-samorzadowiec.pl

Ruszyła nowa edycja ogólnopolskiej akcji "Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa"!
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji „Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa”. Akcja składa się z konkursów skierowanych do samorządów, firm oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem organizatorów akcji jest wspieranie szeroko zakrojonej kampanii promocyjno-edukacyjnej umożliwiającej praktyczną realizację polityki zrównoważonego rozwoju w Polsce poprzez wspieranie i ułatwianie wprowadzenia jej zasad do praktyki polskich samorządów, przedsiębiorstw oraz społeczeństwa. Więcej informacji o Akcji i konkursach na portalu: www.eko-samorzadowiec.pl

Trwa XII Edycja NKE "Przyjaźni Środowisku"

Trwa XII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Cały czas można nadsyłać formularze zgłoszeniowe. Dla Laureatów XII Edycji w Kategorii „Promotor Ekologii” zagwarantowane są nagrody finansowe w wysokości 10 000 zł. Ponadto Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychyliły się do prośby Biura Organizacyjnego Konkursu o przyznaniu nagród finansowych dla Laureatów XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pochodzących z województw: łódzkiego, dolnośląskiego, lubuskiego. W dalszym ciągu oczekujemy odpowiedzi od pozostałych Funduszy. . Więcej informacji o Konkursie na www.przyjazni-srodowisku.pl

CWIP w Ogólnopolskiej Platformie

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przystąpiło do Ogólnopolskiej Platformy Organizacji Przyjaznych Środowisku. Głównym celem OPOPŚ jest wzajemne wsparcie przy przygotowaniu i organizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, wymiana dobrych doświadczeń, promocja działań własnych oraz wzajemna reprezentacja.
Więcej informacji i listę członków Platformy, znaleźć można na stronie OPOPŚ

Zakończono XI Edycję "Przyjaznych Środowisku"

Biuro Organizacyjne Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" informuje, iż zakończony został nabór wniosków do XI Edycji Konkursu. Wybrani zostali Nominaci, spośród których Kapituła Konkursu wyłoni Laureatów. Szczegółowe informacje dostępne są na www.przyjazni-srodowisku.pl

Laureaci i Wróżnieni X Edycji Konkursu "Przyjaźni Środowisku" wyłonieni!

6 lutego 2009 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, podczas której ogłoszeni zostali Laureaci i Wyróżnieni X jubileuszowej Edycji Konkursu.

Nominaci "Przyjaźni Środowisku" wyłonieni!

Dnia 23 listopada 2008 r. odbyło się posiedzenie Narodowej Rady Ekologicznej, podczas którego wybrani zostali Nominaci X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"! Dzień później w Senacie RP miała miejsce uroczysta Gala Nominatów, podczas której podmioty przechodzące do II etapu odebrali Akty Nomicji. Prezentujemy listę Nominatów X Edycji:

Zakończenie przyjmowanie wniosków!

Biura Organizacyjne Konkursów: "Przyjaźni Środowisku" i "Polska Wolna Od Azbestu" informują, że z dniem 15 września zakończyło się przyjmowanie wniosków do tegorocznych Edycji. Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Wyniki I etapu i lista Nominatów zostaną ogłoszone na naszych stronach.

MINISTER GOSPODARKI OBJĄŁ HONOROWY PATRONAT NAD II EDYCJĄ KONKURSU "POLSKA WOLNA OD AZBESTU"

Miło nam poinformować, iż Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak objął Honorowym Patronatem II Edycję Konkursu "Polska Wolna Od Azbestu".

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Ś.P. Haliny Lichosyt - małżonki Burmistrza Suchej Beskidzkiej Stanisława Lichosyta. Trudno czasem zgodzić się z wyrokami Najwyższego, szczególnie gdy dotyczą ludzi bardzo dobrych, skromnych, żyjących na codzień dla innych.
Przyjmij tą drogą Staszku szczere wyrazy żalu i smutku, choć wiem, że żadne słowa w tej chwili Ci nie pomogą w bólu po stracie ukochanej osoby. Cześć Jej pamięci!
Krzysztof Masiuk

CZEKI DLA EKOLOGÓW ORAZ INAUGURACJA „PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU"

W Dniu Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach przyznał nagrody osobom indywidualnym i zespołom badawczym wyróżniającym się w działalności proekologicznej w województwie śląskim. Laureaci otrzymali „Zielone Czeki” po 7,5 tys. zł. W sumie wysokość nagród wyniosła 60 tys. zł. W tym roku ich wręczenie połączone było z inauguracją X edycji Narodowego Konkursu „Przyjaźni Środowisku” odbywającego się pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

II ETAP KONKURSU "POLSKA WOLNA OD AZBESTU"

Decyzją Komisji Selekcyjniej, powołanej przez Organizatora Konkursu Konkursu POLSKA WOLNA OD AZBESTU, do II Etapu I Edycji przechodzą: Urząd Gminy Kartuzy, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Urząd Gminy Dopiewo, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd Gminy Radziechowy Wieprz, Urząd Gminy Pruszcz, Urząd Gminy Przemęt, Urząd Gminy Sitkówka Nowiny, Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd Miasta Gizałki, Urząd Gminy Lesznowola.
Gratulujemy!

NAGRODY FINANSOWE OD NFOŚiGW

Miło nam poinformować, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał nagrody finansowe Laureatom IX Edycji Konkursu "Przyjaźni Środowisku" w Kategorii: "Samorząd Przyjazny Środowisku" oraz "Promotor Ekologii".
Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Laureatów i Wyróżnionych.

Narodowy Konkurs Ekologiczny 'Przyjazni Środowisku'
Rzetelny Partner Samorządu
Firma Świadoma Środowiska