Coraz więcej ekologicznej energii

Samowystarczalność i efektywność energetyczna Ekospalarni, nowe, ekologiczne inwestycje i projekty – to działania Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, lidera usług komunalnych w Krakowie.

– Już dziś spółki komunalne aż 30 procent swojego zapotrzebowania na energię elektryczną zaspokajają energią pochodzącą z własnej produkcji – z ferm fotowoltaicznych, z energii produkowanej w Ekospalarni czy turbiny wodnej na tranzycie wody pitnej z Dobczyc do Krakowa. Dążymy do tego, aby ten wynik z roku na rok był coraz wyższy – zaznacza Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, właściciela 100% akcji spółek komunalnych w Krakowie i zarządzającego krakowską Ekospalarnią. 

Wśród wszystkich spółek miejskich w Krakowie, największym producentem ekologicznej energii jest Ekospalarnia. W 2019 roku przetworzyła niemal 220 000 ton odpadów. W wyniku ich termicznego przekształcenia wyprodukowano i wysłano do sieci ok. 65 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 270 tys. MWh energii cieplnej. To więcej o – kolejno – 14 i niemal 18 procent, niż w roku 2018. Wzrost wyprodukowanych i sprzedanych ilości energii jest efektem optymalizacji pracy poszczególnych elementów instalacji a także bardziej ujednoliconego strumienia odpadów trafiających do Ekospalarni. Na to ostatnie niewątpliwie wpłynęły wprowadzone w kwietniu 2019 roku nowe zasady segregacji odpadów. Warto przypomnieć, że nowe przepisy w zakresie segregacji odpadów wynikały z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Co ważne, aż 44% energii produkowanej w Ekospalarni jest kwalifikowane jako energia odnawialna. KHK SA jako pierwszy operator spalarni odpadów w Polsce podjął wyzwanie związane z przygotowaniem metodyki oraz przystąpieniem do badań odpadów i opracowywaniem wniosków o przyznanie świadectw pochodzenia energii wytworzonej w zakładzie z odnawialnego źródła, czyli tzw. zielone certyfikaty.

„Zielona” jest nie tylko energia z odpadów. Za taką uznaje się także energię ze słońca. W 2019 r. na dachu budynku administracyjnego Ekospalarni oraz na wiacie samochodowej zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 41 kWp (kilowatopików), co pozwala na uzyskanie ok. 47 MWh energii elektrycznej rocznie. Energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej wykorzystywana jest do zasilania wewnętrznej stacji ładowania pojazdów. – Można z całą pewnością powiedzieć, że samochody ładowane ze stacji wewnętrznych zamontowanych na terenie Ekospalarni poruszają się dzięki czystemu, ekologicznemu paliwu, nie pozostawiając śladu węglowego. Wynajem samochodów zeroemisyjnych oraz projekt fotowoltaiki są ważną częścią szeroko rozumianej polityki antysmogowej miasta Krakowa – dodaje T. Trzmiel, Prezes Zarządu KHK SA. Warto wyjaśnić, że spółka ta w 2019 r., jako lider grupy zakupowej, zrealizowała projekt „Elektromobilność dla Gminy Miejskiej Kraków”, mający na celu spełnienie ustawowego wymogu 10% udziału pojazdów zeroemisyjnych we flocie pojazdów realizujących zadania publiczne, dostarczając 21 miejskim instytucjom 47 samochodów elektrycznych i 39 wewnętrznych stacji do ich ładowania. Dzięki temu Kraków sprostał przepisom ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych na dwa lata przed ustawowym terminem. Elektromobilność to nie tylko działanie prorozwojowe ale również proekologiczne. Ograniczenie emisji spalin jest jednym z ważniejszych rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza w aglomeracjach miejskich.

Poza wymienionymi projektami, krakowska grupa kapitałowa spółek komunalnych podejmuje liczne działania zmierzające do produkcji czystej energii, poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz dbałości o otaczające nas środowisko.

Dominika Biesiada-Klimczak, rzecznik prasowy KHK S.A.